Цінова еластичність попиту

18 января 2016

Зовсім недавно ми з Вами повністю розібрали поняття «прибуток», окремо розглянувши, що таке маржинальна і валовий прибуток. 

Вы можете купить набор для валяния игрушек по самой выгодной стоимости на сегодняшний день.

Пора рухатися далі з економічної теорії, яка допоможе Вам почати свою справу, адже бізнес ідей і бізнес-планів у нас накопичилося дуже багато, головне правильно підходити до їх реалізації. Сьогодні ми разом з Вами розкриємо термін «цінова еластичність», дізнаємося як застосовується він на практиці. Цінова еластичність спросаСогласно закону попиту в разі зниження вартості, покупці будуть купувати більшу кількість товарів. Але реакція споживача на мінливу вартість може бути різною, оскільки вона знаходиться в залежності від розміру асортименту продукції. Чутливість споживачів до динаміки вартості носить назву цінова еластичність. Попит в чому залежить від рівня цін на товар. Однак для одних товарів залежність яскраво виражена (товари еластичного попиту), а для інших - зміну цін робить на попит дуже обмежений вплив (товари нееластичного попиту). ЕЦ = К% / Ц% де ЕЦ - еластичність ціни; До% - відсоток зміни кількості продукції, що купується; Ц% - відсоток зміни ціни. Приклад. При вартості товару 20000 руб. за одиницю попит щодня становив 500 виробів. При вартості товару 18000 руб. за одиницю попит становив щодня 595 виробів. Розрахуємо коефіцієнт цінової еластичності по даному товару: - перша зміна вартості: 595/500 * 100 - 100 = 19%; - Друга зміна вартості: 18000 рублів / 20000 рублів * 100 - 100 = -10%; ЕЦ складе: 19 / (-10) = -1,9 (попит еластичний). Даний коефіцієнт завжди негативний, однак він приймається у вигляді абсолютної величини, так як залежність між вартістю і попитом є обернено пропорційною величиною. Якщо значення коефіцієнта перевищує 1, то попит еластичний, якщо значення менше 1, то попит нееластичний.

Похожие страницы